10.05.2019 Bosstraat 49

BEKENDMAKING

OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019037360

Referentie gemeente:

OM2019/00065

 

 

Kokken Tim - Van Roosmalen Miranda, wonende Hoofdstraat 10 te 3940 Hechtel-Eksel hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een villa, tuinhuis en zwemvijver.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bosstraat 49 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging Afdeling 02, sectie A, perceel 464A.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 10/05/2019 tot en met 08/06/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).