10.05.2019 Peerderbaan 46

BEKENDMAKING

 

OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019051437

Referentie gemeente:

OM2019/00085

 

 

De Troeye Elise, Hogedries 12 te 3990 Peer

heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een woning, garage en het vellen van vier bomen.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Peerderbaan 46 te 3940 Hechtel-Eksel,

en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie A, perceel 267M.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 10/05/2019 tot en met 08/06/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).