08.05.2019 Lommelsebaan 89 bus 1 en bus 2

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019049484

Referentie gemeente:

OM2019/00077

 

BEVA bvba, Nieuwdorp 12 te 3990 Peer heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een tweewoonst en een tuinberging met carport.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Lommelsebaan 89 bus 1, Lommelsebaan 89 bus 2 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie D, perceel 92K. Men wenst voorbij te gaan aan de geldende verkavelingsvoorschriften (verkaveling ouder dan 15 jaar) omwille van volgende afwijkingen op de voorschriften:

  • Twee woongelegenheden in plaats van 1.
  • Bouwdiepte gelijkvloers is 15,50m in plaats van 15,00m.
  • Bouwdiepte verdieping is 12,50m in plaats van 12,00m.
  • Kroonlijsthoogte is 6,00m in plaats van 5,50m.
  • Vloerpeil van de woning is 62cm boven oorspronkelijk maaiveld in plaats van 45cm.
  • Men voorziet twee halfopen woningen in plaats van een open woning.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 08/05/2019 tot en met 06/06/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)