08.05.2019 Lochtstraat 6

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019050393

Referentie gemeente:

OM2019/00078

 

Sebbe Francken en Janne Truyers, Binnenstraat 1 te 3940 Hechtel-Eksel hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een woning met volgende afwijkingen op de verkavelingsvoorschriften:

  • Bouwdiepte op verdieping 10,80m in plaats van 10,00m.
  • Breedte inrit ±6,15m in plaats van 3,00m.

Aangezien de verkaveling ouder is dan 15 jaar wenst men aan de voorschriften voorbij te gaan.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Lochtstraat 6 te 3940 Hechtel-Eksel,

en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie E, perceel 394C.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 08/05/2019 tot en met 06/06/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53).