03.05.2019 Gerard Jehoelstraat 13

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2019040671

Referentie gemeente: OM2019/00067

DANKERS Theodorus Johannes Henricus, Gerard Jehoelstraat 13 te 3940 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort beschreven gaat het over Twan DANKERS - DANKERS Anna.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Gerard Jehoelstraat 13 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie B, perceel 566G. De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 03/05/2019 tot en met 01/06/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat

5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).