01.05.2019 De Heerdgang 57

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019046400

Referentie gemeente:

OM2019/00071

 

Guido Smets en Josée Van de Poel, Antwerpsesteenweg 144 te 3970 Leopoldsburg hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een vrijstaande woning met carport en twee tuinbergingen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging De Heerdgang 57 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie A, perceel 502R2.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 01/05/2019 tot en met 30/05/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53).