26.04.2019 Sint Bernardusstraat 5A

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018155893

Referentie gemeente:

BVERK2019/00004

 

Weytjens Lore, Sportlaan 2 te 3940 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor het bijstellen van een verkaveling.

 

Kort beschreven gaat het over het bijstellen van verkaveling V2017/0034 dd. 27 april 2018 met betrekking tot de bebouwingsmogelijkheden van lot 1, met name :

- Mogelijkheid tot het plaatsen van een open carport in de zijtuinstrook, zoals voorzien bij het bij de aanvraag gevoegde voorontwerp, in plaats van open bebouwing met verplicht bouwvrije zijtuinstroken.

- Reliëfwijziging ter hoogte van de nieuw te bouwen woning, zoals voorzien bij het bij de aanvraag gevoegde voorontwerp, in plaats van reliëfwijzigingen worden niet toegestaan. Om het verschil in hoogte met het linker aanpalende perceel op te vangen, worden er betonnen keerelementen voorzien.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Sint Bernardusstraat 5A, 3940 Hechtel-Eksel en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie D, perceel 530K3.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 26/04/2019 tot en met 25/05/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).