19.04.2019 Hasseltsebaan 2 - 4

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019039991

Referentie gemeente:

OM2019/00057

 

Dhr. Capelle Didier, met als adres Kerkveld 59 te 3990 Peer en dhr. Schreurs René, met als adres Hasseltsebaan 6, 3940 Hechtel-Eksel hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het slopen van een woning met handelsruimte, een woning en een gedeelte van de bestaande loods en het bouwen van 3 kantoorruimtes en 5 appartementen met bijhorende buitenaanleg en het verbouwen van de bestaande loods tot parkeergebouw. Voorliggende aanvraag wijkt af van het BPA Centrum Zuid-West Hechtel (MB23/09/03).

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging hoek Kamperbaan - Hasseltsebaan te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie D, perceel 543M2, 543N2, 542Y3.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 19/04/2019 tot en met 18/05/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).