10.04.2019 Nieuwe Weg 7

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019043532

Referentie gemeente:

OM2019/00063

 

Frederix Benny, Nieuwe Weg 7 te 3940 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor:

 stedenbouwkundige handelingen.

Kort beschreven gaat het over het aanbouwen van een veranda volgende afwijkingen op de verkavelingsvoorschriften :

  • Plat dak i.p.v. dakhelling begrepen tussen 25° en 40°

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Nieuwe Weg 7 te 3940 Hechtel-Eksel,

en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie B, perceel 71C.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 10/04/2019 tot en met 09/05/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53