10.04.2019 Oudstrijderslaan (1 A 242S en 218T2)

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019021873

Referentie gemeente:

BVERK2019/00003

 

Dirickx Diederik, Bieststraat 133 te 3550 Heusden-Zolder heeft een aanvraag ingediend voor de bijstelling van een bestaande verkaveling.

 

Kort beschreven gaat het over het bijstellen van verkaveling 7059V123 dd. 15 maart 1977 met betrekking tot de perceelsconfiguratie en bebouwingsmogelijkheden van de loten 1 en 2 van de oorspronkelijke verkaveling.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Oudstrijderslaan, 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie A, perceel 242S, 218T/2.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 10/04/2019 tot en met 09/05/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53).