10.04.2019 Bosstraat 35

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019029453

Referentie gemeente:

OM2019/00043

 

Cloet Jan, Peerderbaan 16 te 3940 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

 

Kort beschreven gaat het over de regularisatie van de inplanting van de woning, bouw van een tuinberging, inplanting van het zwembad, de wijziging van de voorgevel en het plaatsen van een ondergrondse gastank.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bosstraat 35 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie A, perceel 53F2. De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 10/04/2019 tot en met 09/05/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO – tel. 011 73 01 58 MIL).