10.04.2019 Hoksentstraat

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
Referentie omgevingsloket: OMV_2019027029
Referentie gemeente: OM2019/00037
Brebels Jean-Pierre, Hoksentstraat 7 te 3940 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor:
stedenbouwkundige handelingen.
Kort beschreven gaat het over het plaatsen van een schuilhok.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hoksentstraat,
en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie B, perceel 523E.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt van 10/04/2019 tot en met 09/05/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend
adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend
bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat
5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)
Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO)