13.03.2019 Berkenlaan 34 te Eksel

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
Referentie omgevingsloket: OMV_2019027454
Referentie gemeente: OM2019/00035
Hermans Jos, Berkenlaan 34 te 3940 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor:
stedenbouwkundige handelingen.
Kort beschreven gaat het over Het plaatsen van een garage en afbreken bestaand tuinhuis met volgende
afwijkingen op de verkavelingsvoorschriften:
- Inplanting garage tegen de achtergevel van het bestaande hoofdgebouw i.p.v. op 6m achter de
achtergevel van de hoofdconstructie
- Materialen garage pvc gevelbekleding bruin, garagepoort en deur i.p.v. dezelfde materialen als de
hoofdconstructie.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Berkenlaan 34 te 3940 Hechtel-Eksel,
en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie C, perceel 71B.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt van 13/03/2019 tot en met 11/04/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend
adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend
bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat
5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)
Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53).