06.03.2019 Kloosterstraat 24 A en B

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018157937

Referentie gemeente:

OM2019/00013

 

Vandeweyer Joris, Balendijk 30 te 3920 Lommel heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een tweewoonst.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kloosterstraat 24 bus A, Kloosterstraat 24 bus B te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie D, perceel 510E.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 06/03/2019 tot en met 04/04/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53).