01.03.2019 Toekomststraat 10

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019003361

Referentie gemeente:

BVERK2019/00002

 

Dhr. Geerits Halewijn, Toekomststraat 10 te 3940 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor het bijstellen van een verkaveling.

 

Kort beschreven gaat het over het bijstellen van verkaveling 7059/V/194A dd. 25 mei 1973 en latere wijzigingen, en dit met betrekking tot de bebouwingsmogelijkheden van lot 1, met name :

- Oppervlakte vrijstaande bijgebouwen : maximaal 95 m² in plaats van maximaal 50 m² (wijziging van de verkavelingsvergunning W2007/29 dd. 26 mei 2008).

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Toekomststraat 10 te 3940 Hechtel-Eksel,

en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie C, perceel 23V.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 01/03/2019 tot en met 30/03/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).