24.02.2019 Aquafin NV

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019003008

Referentie gemeente:

OM2019/00027

Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Kort beschreven gaat het over de Renovatie van het rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Eksel.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Eikelbosstraat 20 te 3940 Hechtel-Eksel,

en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie B, perceel 66k2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: de deputatie.

De aanvraag ligt van 24/02/2019 tot en met 25/03/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 58 MIL).

Contact

  • Milieu
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 58
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00