20.02.2019 Hasseltsebaan z/n

BEKENDMAKING

OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019001524

Referentie gemeente:

OM2019/00007


Dhr. Carmans André, Hasseltsebaan 185 te 3940 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort beschreven gaat het over de functiewijziging en verbouwing van een landgebouw tot ééngezinswoning (zonevreemd).

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hasseltsebaan, en met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie F, perceel 46M5.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 20/02/2019 tot en met 21/03/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).