18.02.2019 Grensstraat z/n

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2019004440 Referentie gemeente: OM2019/00011

Winnerfarm Maes LV, Winnerstraat 86 te 3940 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit. Kort beschreven gaat het over regularisatie + verandering van een grondwaterwinning, diepte 52 m, debiet 21.000 m³/jaar (Grensstraat). De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging, Grensstraat z/n en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie B, perceel 205B. De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag ligt van 18/02/2019 tot en met 19/03/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be) Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 58 MIL).

Contact

  • Milieu
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 58
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00