15.02.2019 Hasseltsebaan - Nieuwe weg - VERK2019/00001

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2019002076

Referentie gemeente: VERK2019/00001

Arnauts Dirk, Zilveren-Helmenstraat 60A te 3545 Halen heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en een nieuwe verkaveling.

Kort beschreven gaat het over het afbreken van de bestaande bebouwing en het verkavelen van percelen grond in 6 loten, waarvan de loten 1, 3, 4A en 6A, bestemd voor een woning in halfopen bebouwing en de loten 2 en 5A bestemd voor een woning in gesloten bebouwing. De loten 4B, 5B en 6B worden uit de verkaveling gesloten gelet op hun ligging in agrarisch gebied.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hasseltsebaan - Nieuwe Weg te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging Afdeling 01, sectie B, perceel 40L, 32B2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 15/02/2019 tot en met 16/03/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).