15.02.2019 Overpelterbaan 35 - BVERK2019/00001

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2019001569

Referentie gemeente: BVERK2019/00001

Dhr. GOYENS Ben, Koning Albertlaan 15 te 3680 Maaseik heeft een aanvraag ingediend voor 

het bijstellen van een verkaveling.

Kort beschreven gaat het over het bijstellen van verkaveling V2007/0004 dd. 12 januari 2009
en latere wijzigingen, en dit met betrekking tot de bebouwingsmogelijkheden van de loten 16A en 16B
(wijziging van de verkavelingsvergunning V2015/0038 dd. 27 mei 2016), met name:

- Voorbouwlijn woningen op 8,00 meter in plaats van op 12,39 meter achter de rooilijn.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Overpelterbaan 35 te
3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging Afdeling 02, sectie A, perceel 356R2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college
van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 15/02/2019 tot en met 16/03/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op
volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het
volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket
(www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen

op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).