08.02.2019 Sint-Antoniusstraat

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019001291

Referentie gemeente:

OM2019/00005

HEJA BVBA, Sint Antoniusstraat 7 te 3940 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Kort beschreven gaat het over Uitbreiding van een vergunde inrichting met een grondwaterwinning, diepte 30 m, 11.550 m³/jaar.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie B, perceel 314G en 314E.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 08/02/2019 tot en met 09/03/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis – tel. 011 73 01 58 MILIEU).

Contact

  • Milieu
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 58
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00