01.02.2019 Wautersweg 30

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019010110

Referentie gemeente:

OM2019/00016

 

Verhagen Katrien, Wautersweg 30 te 3940 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het uitbreiden van een woning, de uitbreiding heeft een plat dak in plaats van een hellend dak zoals voorgeschreven in de verkaveling.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Wautersweg 30 te 3940 Hechtel-Eksel,

en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie C, perceel 94V.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 01/02/2019 tot en met 02/03/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53)