25.01.2019 Sijsjesstraat 23

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
Referentie omgevingsloket: OMV_2018141407
Referentie gemeente: OM2018/00176
Jaspers Liesbeth, Kiezel Kleine Brogel 35 te 3990 Peer heeft een aanvraag ingediend voor:
stedenbouwkundige handelingen.
Kort beschreven gaat het over het bouwen van een vrijstaande woning met carport en tuinberging met
volgende afwijkingen op de verkavelingsvoorschriften :
- Inplanting carport in de zijtuinstrook
- Oppervlakte bijgebouwen : 44,66m2 i.p.v. max. 30,00m2
- Inplanting tuinhuis tegen de linker perceelsgrens
- Bouwbreedte woning : 12,70 meter i.p.v. max. 12,00 meter
- Dakhelling woning : deels plat dak en deels 45° i.p.v. begrepen tussen 25° en 40°
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Sijsjesstraat 23 te 3940 Hechtel-Eksel,
en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie A, perceel 355F2.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt van 25/01/2019 tot en met 24/02/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend
adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend
bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat
5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)
Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO