23.01.2019 Verloren Eind 38

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019001529

Referentie gemeente: OM2018/00181

 

Pauwels Ann, Verloren Eind 38 te 3940 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het plaatsen van een terrasoverkapping. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Verloren Eind 38 te 3940 Hechtel-Eksel en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie A, perceel 118/2B.

 

De aanvraag beoogt het plaatsen van een terrasoverkapping met volgende afwijking op de voorschriften van de verkaveling: 

  • Oppervlakte bijgebouwen 68.82m² i.p.v. max. 30m²;
  • Inplanting van de aanbouw op 0.3m van de zijdlingse perceelsgrens i.p.v. minimaal op 3m van de zijdelingse perceelsgrens;
  • Bouwbreedte 14.7m i.p.v. 13.3m (2/3 van de perceelsbreedte);
  • Verspringende kroonlijshoogte en dakprofiel van éénzelfde konstructiegroep i.p.v. verplicht éénzelfde kroonlijsthoogte en dakprofiel van éénzelfde konstructiegroep;
  • Dakhelling minder dan 25° i.p.v. dakhelling begrepen tussen 25° en 40°;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 23/01/2019 tot en met 22/02/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73