18.01.2019 Hasseltsebaan 71

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018150222

Referentie gemeente:

VERK2018/00005

 

Scheers Guido Fernand, Geersveldstraat 6 te 3583 Beringen heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

Kort beschreven gaat het over het slopen van de bestaande bebouwing en het verkavelen van percelen grond in 2 loten waarvan lot 1 bestemd voor een één- of tweegezinswoning en lot 2 bestemd voor een ééngezinswoning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hasseltsebaan 71 te 3940 Hechtel-Eksel,

en met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie B, perceel 29H, 32P.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 18/01/2019 tot en met 17/02/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).