16.01.2019 Mezenstraat 12

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018130933

Referentie gemeente:

OM2018/00138

 

Dhr. en mevr. Bertrands Gert - Mennes Lutgard, Mezenstraat 12 te 3941 Hechtel-Eksel hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een kiné-praktijk.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Mezenstraat 12 te 3940 Hechtel-Eksel,

en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie A, perceel 381R.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 16/01/2019 tot en met 15/02/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).