14.01.2019 Ontwerp van wijziging van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger. Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente. Die doelstelling wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster, waartoe de gemeente behoort. Bij de opmaak van dit plan werd uitgegaan van de meest recente Belfius-indeling die toen beschikbaar was, namelijk die van 2007. Via actie 4 gaf het Uitvoeringsplan wel aan dat zodra de Belfius-bank de indeling zou actualiseren, het effect hiervan op de doelstellingen wordt in kaart gebracht. Het Uitvoeringsplan voorziet de mogelijkheid om de doelstellingen aan te passen bij een beduidend effect.
Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM evalueerde het gebruik van clusters en rekende het effect van de nieuwe Belfiusclusters door op de te behalen restafvaldoelstellingen voor de gemeenten. Dit gebeurde in overleg met VVSG/Interafval. De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeentebesturen licht tot stevig wijzigt. Het werken met clusters en doelstellingen op maat, ervaart de OVAM nog steeds als een meerwaarde. Daarom stelt de OVAM een aanpassing van het Uitvoeringsplan voor aan de Vlaamse regering.

Het openbaar onderzoek loopt van 14 januari tot en met 13 maart 2019. De gewijzigde teksten kan hier terugvinden. 
Tijdens deze periode kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerp van wijziging van het Uitvoeringsplan bezorgen op plan@ovam.be of per post naar OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 MECHELEN.

Contact

  • Milieu
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 58
  • E