09.01.2019 Toekomststraat 6

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018149245

Referentie gemeente:

OM2018/00173

 

Mevr. Dilek Tanriverdi en dhr. Ahmet Tanriverdi, wonende te Dorpsstraat 86, 3940 Hechtel-Eksel hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een woning en carport met volgende afwijkingen op de verkavelingsvoorschriften:

  • Inplanting carport tegen de rechter perceelsgrens (met akkoord van de aanpalende eigenaar).
  • Men voorziet tegen de rechter en achterste perceelsgrens een afsluiting in draad en klimop met een hoogte van 1,80m in plaats van 0,70m achter de voorbouwlijn en 1,50m achter de achtergevel.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Toekomststraat 6 te 3940 Hechtel-Eksel,

en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie C, perceel 225T.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 09/01/2019 tot en met 08/02/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).