BENDEC BVBA

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018022522

Referentie gemeente:

OM2018/00085

De heer Benny De Coster, zaakvoerder van BENDEC BVBA, Oude Heerstraat 11 te 3940 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Kort beschreven gaat het over de uitbreiding van een inrichting klasse 1 met een bijkomende bedrijfshal ter bewerking van metalen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Oude Heerstraat 9 te 3940 Hechtel-Eksel en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie A, percelen 287A/398G/398L/399G/401E/400A/401D/77B.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: de deputatie.

De aanvraag ligt van 20/07/2018 tot en met 19/08/2018 ter inzage bij de dienst Milieu op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Milieu op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 58).

Contact

  • Milieu
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 58
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00 en

van 13u30 tot 19u00