Openbare onderzoeken

Ontwerp-uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024

20.09.2019 Gerard Jehoelstraat 10

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019114060

Referentie gemeente:

OM2019/00158

 

Hoeben Inge, Gerard Jehoelstraat 10 te 3941 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen.

Kort beschreven gaat het over het plaatsen van een carport met volgende afwijkingen op de verkavelingsvoorschriften :

- inplanting op 0,30 meter van de achterste perceelsgrens en op 0,20 meter van de rechter perceelsgrens in plaats van op minimum 2,00 meter

- materiaal : metalen steun en hout in plaats van ruwe baksteen, hardsteen ……

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Gerard Jehoelstraat 10 te 3940 Hechtel-Eksel,

en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie C, perceel 2T.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 20/09/2019 tot en met 19/10/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO)

Terug naar boven

05.09.2019 Peerderbaan 149

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019081273

Referentie gemeente: VERK2019/00010

 

Paesen Sam, landmeter-expert, met als adres Peerderstraat 42 te 3990 Peer heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

Kort beschreven gaat het over het verkavelen van een perceel grond in 2 loten waarvan lot 2 bestemd voor een woning in open bebouwing. Lot 1 wordt uit de verkaveling gesloten gelet op de bestaande bebouwing.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Peerderbaan 149 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie A, perceel 391R.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 06/09/2019 tot en met 05/10/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

 

Terug naar boven

30.08.2019 Diestersebaan

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2019094416

Referentie gemeente: BVERK2019/00006

Dhr. en mevr. Maes Andries – Sannen Jasmien, Schutterijstraat 39 bus 2 te 3940 Hechtel-Eksel hebben een aanvraag ingediend voor het bijstellen van een verkaveling.

Kort beschreven gaat het over het bijstellen van verkaveling V2017/0003 (besluit deputatie dd. 20 december 2017) met betrekking tot de bebouwingsmogelijkheden van lot 2.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Diestersebaan, en met als kadastrale ligging Afdeling 02, sectie A, perceel 466B.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 30/08/2019 tot en met 28/09/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO)

Terug naar boven

14.08.2019 Reststraat 56

BEKENDMAKING

OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019091313

Referentie gemeente:

VERK2019/00007

 

 

Linden Benny, Hoevenstraat 161 te 3900 Pelt heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

 

Kort beschreven gaat het over het verkavelen van percelen grond in 2 loten waarvan lot 1 bestemd voor een ééngezinswoning in open bebouwing. Lot 2 wordt uit de verkaveling gesloten gelet op de bestaande woning, Reststraat 56.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Reststraat te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging Afdeling 1, sectie B, perceel 12D, 13D, 13E, 13F.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 14/08/2019 tot en met 12/09/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

09.08.2019 Diestersebaan 58

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019096060

Referentie gemeente:

OM2019/00138

 

Ronny Hoeben, Diestersebaan 58 te 3940 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een tuinberging met overdekt terras.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Diestersebaan 58 te 3940 Hechtel-Eksel,

en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie A, perceel 353X.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 09/08/2019 tot en met 07/09/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

09.08.2019 Don Boscostraat 106

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019090369

Referentie gemeente:

OM2019/00133

 

NV Woningbouw – Niels Vanbaelen, Oosthamsesteenweg 108 te 3581 Beringen heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het ontbossen van een perceel en het bouwen van twee halfopen woningen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Don Boscostraat 106 te 3940 Hechtel-Eksel,

en met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie C, perceel 471D2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 09/08/2019 tot en met 07/09/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53).

Terug naar boven

09.08.2019 Krienstraat

BEKENDMAKING
OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2019097844
Referentie gemeente: OM2019/00141

Jean Vanhelden, Krienstraat 12 te 3940 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor een vegetatiewijziging.
Kort beschreven gaat het over het onderhoud van een houtkant (kappen dennen o.w.v. houtboorders).
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Krienstraat 12 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie B, perceel 256C, 246B, 247L, 244K, 245F.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt van 09/08/2019 tot en met 07/09/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)
Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (011 73 01 58).

Terug naar boven

09.08.2019 Steenovenstraat

BEKENDMAKING
OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2019084189
Referentie gemeente: OM2019/00131

Boomkwekerij Kolisbos bvba, heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Kort beschreven gaat het over de winning van grondwater.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 02, sectie D, perceel 354.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt van 09/08/2019 tot en met 07/09/2019 ter inzage bij de dienst Milieu, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)
Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Milieu op het gemeentehuis (011 73 01 58).

Terug naar boven

02.08.2019 Kleine Endstraat

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019090425

Referentie gemeente:

VERK2019/00005

 

Paquay Johan, Guldensporenlaan 96 te 3530 Houthalen-Helchteren heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen (slopen bestaande bebouwing) en het verkavelen van gronden.

 

Kort beschreven gaat het over het slopen van de bestaande bebouwing en het verkavelen van percelen grond in 10 loten, waarvan de loten 1, 4, 5, 6 en 7 bestemd voor een ééngezinswoning en de loten 2 en 3 bestemd voor een ééngezinswoning of tweewoonst. Lot 8 wordt uit de verkaveling gesloten om te voegen bij de bebouwing Kamperbaan 73. Lot 9 wordt gratis overgedragen aan de gemeente voor opname bij het openbaar domein. Lot 10 betreft een peststrook dewelke verkocht kan worden aan de eigenaars van de aanpalende percelen.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kamperbaan te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie D, perceel 648M5, 648N5 en 648K4.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 02/08/2019 tot en met 31/08/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

02.08.2019 Lommelse Gracht 1A

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019081661

Referentie gemeente:

OM2019/00127

 

Rubens Petra, Helmstraat 36 te 3581 Beringen heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een woning met een plat dak en een kroonlijsthoogte van 6,20m.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Lommelse Gracht 1A te 3940 Hechtel-Eksel,

en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie E, perceel 31H18.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 02/08/2019 tot en met 31/08/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53).

Terug naar boven

26.07.2019 Kerkhovensesteenweg 521A, 521B

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019086188

Referentie gemeente:

OM2019/00124

 

BE Home, Topmolenstraat 5 te 2490 Balen heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort beschreven gaat het over het bouwen van twee halfopen woningen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kerkhovensesteenweg 521 te 3940 Hechtel-Eksel,

en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie F, perceel 10L.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 26/07/2019 tot en met 24/08/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53).

Terug naar boven

Ontwerp-uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024

De OVAM stelt een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor. De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voor te stellen uitvoeringsplan zijn:

  • minder en efficiënt gebruik van kunststoffen
  • het creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen
  • het stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof
  • het inzetten op kennis- en datavergaring
  • de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, federaties en consumentenorganisaties is cruciaal om stappen vooruit te zetten. Ook innovatie in technieken kan hierbij een grote rol spelen. Een sterke beleidsvisie, gedragen door alle actoren, is daarbij onmisbaar. Deze ontwerptekst doet een voorstel naar beleidsvisie en acties gedurende de komende 5 jaar om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie.
Conform artikel 18§7 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen organiseert onze gemeente het openbaar onderzoek van dit plan.
Het openbaar onderzoek loopt van 15 juli tot en met 1 oktober 2019.
Gedurende die tijd ligt het ontwerpplan ter inzage op de gemeentelijke milieudienst, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel. Het plan is eveneens te raadplegen op de website van de OVAM.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM. Dit kan via het volgende mailadres: ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of op het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Terug naar boven

19.07.2019 Bergstraat z.n.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019079398

Referentie gemeente:

OM2019/00118

 

Nouwen Kenji, Carnotstraat 119 te 2060 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over de functiewijziging en verbouwing van een landgebouw tot ééngezinswoning (zonevreemd).

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bergstraat, en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie C, perceel 472F.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 19/07/2019 tot en met 17/08/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

19.07.2019 Vennestraat 11

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019080330

Referentie gemeente:

OM2019/00120

 

Evens Patrick, Europawijk 30 te 3941 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning en het plaatsen van een carport.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vennestraat 11 te 3940 Hechtel-Eksel,

en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie D, perceel 463L.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 19/07/2019 tot en met 17/08/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53).

Terug naar boven