Openbare onderzoeken

Hier vindt men de lopende openbare onderzoeken terug.

27.09.2019 Binnenstraat 2

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019108606

Referentie gemeente:

OM2019/00150

 

Croymans Hermine, Binnenstraat 2 te 3940 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort beschreven gaat het over het uitbreiden van een woning met een tuinkamer en tuinberging.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging , Binnenstraat 2,

en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie A, perceel 249P.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 27/09/2019 tot en met 26/10/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO)

 

Terug naar boven

19.09.2019 Bosveldweg 29

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019102124

Referentie gemeente: VERK2019/00011

 

Scheers Stijn, met als adres Geersveldstraat 6 te 3583 Beringen heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

 

Kort beschreven gaat het over het verkavelen van een perceel grond in 2 loten waarvan lot 1 bestemd voor een woning in open bebouwing. Lot 2 wordt uit de verkaveling gesloten gelet op de bestaande bebouwing.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bosveldweg 29 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie C, perceel 26Y.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 20/09/2019 tot en met 19/10/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

19.09.2019 Pundershoekstraat 38

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019100388

Referentie gemeente: OM2019/00143

 

Drees Danny, met als adres Pundershoekstraat 40 te 3940 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het verbouwen van een bestaande woning tot handelsruimte en een woongelegenheid.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Pundershoekstraat 38 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie D, perceel 192B2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 20/09/2019 tot en met 19/10/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

 

Terug naar boven

20.09.2019 Gerard Jehoelstraat 10

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019114060

Referentie gemeente:

OM2019/00158

 

Hoeben Inge, Gerard Jehoelstraat 10 te 3941 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen.

Kort beschreven gaat het over het plaatsen van een carport met volgende afwijkingen op de verkavelingsvoorschriften :

- inplanting op 0,30 meter van de achterste perceelsgrens en op 0,20 meter van de rechter perceelsgrens in plaats van op minimum 2,00 meter

- materiaal : metalen steun en hout in plaats van ruwe baksteen, hardsteen ……

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Gerard Jehoelstraat 10 te 3940 Hechtel-Eksel,

en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie C, perceel 2T.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 20/09/2019 tot en met 19/10/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO)

Terug naar boven

05.09.2019 Peerderbaan 149

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019081273

Referentie gemeente: VERK2019/00010

 

Paesen Sam, landmeter-expert, met als adres Peerderstraat 42 te 3990 Peer heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

Kort beschreven gaat het over het verkavelen van een perceel grond in 2 loten waarvan lot 2 bestemd voor een woning in open bebouwing. Lot 1 wordt uit de verkaveling gesloten gelet op de bestaande bebouwing.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Peerderbaan 149 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie A, perceel 391R.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 06/09/2019 tot en met 05/10/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

 

Terug naar boven

30.08.2019 Diestersebaan

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2019094416

Referentie gemeente: BVERK2019/00006

Dhr. en mevr. Maes Andries – Sannen Jasmien, Schutterijstraat 39 bus 2 te 3940 Hechtel-Eksel hebben een aanvraag ingediend voor het bijstellen van een verkaveling.

Kort beschreven gaat het over het bijstellen van verkaveling V2017/0003 (besluit deputatie dd. 20 december 2017) met betrekking tot de bebouwingsmogelijkheden van lot 2.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Diestersebaan, en met als kadastrale ligging Afdeling 02, sectie A, perceel 466B.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 30/08/2019 tot en met 28/09/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO)

Terug naar boven

Ontwerp-uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024

De OVAM stelt een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor. De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voor te stellen uitvoeringsplan zijn:

  • minder en efficiënt gebruik van kunststoffen
  • het creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen
  • het stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof
  • het inzetten op kennis- en datavergaring
  • de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, federaties en consumentenorganisaties is cruciaal om stappen vooruit te zetten. Ook innovatie in technieken kan hierbij een grote rol spelen. Een sterke beleidsvisie, gedragen door alle actoren, is daarbij onmisbaar. Deze ontwerptekst doet een voorstel naar beleidsvisie en acties gedurende de komende 5 jaar om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie.
Conform artikel 18§7 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen organiseert onze gemeente het openbaar onderzoek van dit plan.
Het openbaar onderzoek loopt van 15 juli tot en met 1 oktober 2019.
Gedurende die tijd ligt het ontwerpplan ter inzage op de gemeentelijke milieudienst, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel. Het plan is eveneens te raadplegen op de website van de OVAM.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM. Dit kan via het volgende mailadres: ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of op het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Terug naar boven