Openbare onderzoeken

Hier vindt men de lopende openbare onderzoeken terug.

25.10.2019 Vennestraat 11

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019080330

Referentie gemeente:

OM2019/00120

 

Evens Patrick heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een woning en het plaatsen van een carport.

Lot 1, met een oppervlakte van 1a 26ca, wordt gratis overgedragen aan de gemeente Hechtel-Eksel voor opname bij het openbaar domein.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vennestraat 11 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie D, perceel 463L.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 25/10/2019 tot en met 23/11/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

25.10.2019 Eindhovensebaan 82

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019103069

Referentie gemeente:

BVERK2019/00008

 

Landmeter-expert Boogers Henri heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

 

Kort beschreven gaat het over het bijstellen van verkaveling V2002/01 met betrekking tot de perceelsconfiguratie en bebouwingsmogelijkheden van de loten 2 en 3 van de oorspronkelijke verkaveling.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Eindhovensebaan 82 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie A, perceel 13M, 13N en 16G.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 25/10/2019 tot en met 23/11/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

25.10.2019 Eindhovensebaan zn. 2 A 13N, 16F, 16G, 19D, 8A

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019122329

Referentie gemeente:

VERK2019/00016

 

Landmeter-expert Boogers Henricus heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

 

Kort beschreven gaat het over het ontbossen en verkavelen van percelen grond in 5 loten, waarvan 4 loten bestemd voor een woning in open bebouwing. Lot 5 wordt uit de verkaveling gesloten gelet op de ligging deels in agrarisch en deels in bosgebied.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Eindhovensebaan, en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie A, perceel 13N, 16F, 16G, 19D, 8A.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 25/10/2019 tot en met 23/11/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

25.10.2019 Hanegreefstraat 10

BEKENDMAKING

 

OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019118654

Referentie gemeente:

OM2019/00175

 

 

Van Ham Greet, heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een woning en tuinberging met carport met volgende afwijkingen op de verkavelingsvoorschriften :

  • Kroonlijsthoogte 6,55 meter t.o.v. de as van de weg i.p.v. max. 6,00 meter

  • Het niet plaatsen van een tuinmuur in het verlengde van de voorgevel

  • Het plaatsen van een dichte constructie, inz. tuinhuis in de zijdelingse zijtuinstrook i.p.v. een verplichte open constructie.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hanegreefstraat 10 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72006, sectie A, perceel 357B2.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het College van Burgemeester en Schepenen.

 

De aanvraag ligt van 25/10/2019 tot en met 23/11/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

25.10.2019 - Vlierbessenstraat 15

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2019059966
Referentie gemeente: OM2019/00164


Bruggen Natacha heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen met volgende afwijking op de verkavelingsvoorschriften : oppervlakte bijgebouwen 41,77m2 i.p.v. maximum 30,00m2

Kort beschreven gaat het over Henrard-Bruggen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vlierbessenstraat 15 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72013, sectie C, perceel 266D2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het College van Burgemeester en Schepenen.

De aanvraag ligt van 25/10/2019 tot en met 23/11/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
• of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO)

Terug naar boven

11.10.2019 Bleekstraat 34

BEKENDMAKING

OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019114085

Referentie gemeente:

OM2019/00159

 

 

Dhr. Wouters Werner heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een tuinhuis met volgende afwijking op de voorschriften van verkaveling V2012/06 dd. 30 april 2013 :

- Totale bruto vloeroppervlakte voor vrijstaande kleinschalige bijgebouwen : 24,14 m² in plaats van maximaal 20 m².

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bleekstraat 34 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging Afdeling 2, sectie B, perceel 627A3.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen.

 

De aanvraag ligt van 11/10/2019 tot en met 09/11/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

11.10.2019 Paardekerkhofstraat 25

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019122277

Referentie gemeente:

VERK2019/00017

 

 

 

Landmeter-expert Jean-Pierre Hamblok heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

 

Kort beschreven gaat het over het verkavelen van een perceel grond in 2 loten bestemd voor woningen in halfopen bebouwing.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Paardekerkhofstraat 25 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie A, perceel 244L2.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 11/10/2019 tot en met 09/11/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

11.10.2019 Gerard Jehoelstraat 28

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019117476

Referentie gemeente:

OM2019/00165

 

Dhr. Geuns Mike heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van gekoppelde woningen en het rooien van twee bomen.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Gerard Jehoelstraat 28 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie C, perceel 32R.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 11/10/2019 tot en met 09/11/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

11.10.2019 Fazantenstraat 7

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019104932

Referentie gemeente:

VERK2019/00014

 

 

 

LANDMETERSKANTOOR VANHOVE Marc André, heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

 

Kort beschreven gaat het over het verkavelen van een perceel grond in 2 loten waarvan lot 1 bestemd voor een woning in open bebouwing. Lot 2 wordt uit de verkaveling gesloten gelet op de bestaande bebouwing, Fazantenstraat 7.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Fazantenstraat 7 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie D, perceel 153K.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 11/10/2019 tot en met 09/11/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

04.10.2019 Bleekstraat 30

BEKENDMAKING

OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019119884

Referentie gemeente:

OM2019/00168

 

Oyen Debby heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het plaatsen van een tuinhuis met overkapping.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bleekstraat 30 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie B, perceel 627Y2.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen.

 

Reden openbaar onderzoek: de aanvraag beoogt het plaatsen van een tuinhuis met overkapping met volgende afwijking op de voorschriften van de verkaveling 2012/00006, dd.30/04/2013: 

 

  • Inplanting op 0,70m van de rechter en achterste perceelsgrens i.p.v. inplanting op de scheiding of op minstens 2m van de perceelsgrens;

De aanvraag ligt van 04/10/2019 tot en met 02/11/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53).

 

Terug naar boven

04.10.2019 Lochtstraat 40

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
Referentie omgevingsloket: OMV_2019114126
Referentie gemeente: OM2019/00160

 

Stronk Edwin, heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort beschreven gaat het over plaatsen tuinhuis-garage en afbraak bestaande bijgebouwen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Lochtstraat 40 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie E, perceel 534L.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen.
Reden openbaar onderzoek: de aanvraag beoogt de afbraak van de bestaande bijgebouwen en het plaatsen van een garage-tuinhuis met volgende afwijking op de
voorschriften van de verkaveling 36/V/13, dd.12/03/1969:
• Bijgebouw met een oppervlakte van 36m² i.p.v. een maximale oppervlakte aan bijgebouwen gelijk aan 30m²;
• Inplanting op 1,10m van de linker perceelsgrens i.p.v. inplanting op de scheiding of de afstand van de perceelsgrens gelijk aan de hoogte van het bijgebouw;
• Inplanting op 2,20m achter de achtergevellijn i.p.v. minstens 6m achter de achtergevellijn;
• Garage-berging in hout i.p.v. zelfde materiaal afwerking als het hoofdgebouw;
De aanvraag ligt van 04/10/2019 tot en met 02/11/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan
analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)
Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53).

Terug naar boven

27.09.2019 Binnenstraat 2

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019108606

Referentie gemeente:

OM2019/00150

 

Croymans Hermine, Binnenstraat 2 te 3940 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort beschreven gaat het over het uitbreiden van een woning met een tuinkamer en tuinberging.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging , Binnenstraat 2,

en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie A, perceel 249P.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 27/09/2019 tot en met 26/10/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO)

 

Terug naar boven

Ontwerp-uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024

De OVAM stelt een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor. De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voor te stellen uitvoeringsplan zijn:

  • minder en efficiënt gebruik van kunststoffen
  • het creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen
  • het stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof
  • het inzetten op kennis- en datavergaring
  • de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, federaties en consumentenorganisaties is cruciaal om stappen vooruit te zetten. Ook innovatie in technieken kan hierbij een grote rol spelen. Een sterke beleidsvisie, gedragen door alle actoren, is daarbij onmisbaar. Deze ontwerptekst doet een voorstel naar beleidsvisie en acties gedurende de komende 5 jaar om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie.
Conform artikel 18§7 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen organiseert onze gemeente het openbaar onderzoek van dit plan.
Het openbaar onderzoek loopt van 15 juli tot en met 1 oktober 2019.
Gedurende die tijd ligt het ontwerpplan ter inzage op de gemeentelijke milieudienst, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel. Het plan is eveneens te raadplegen op de website van de OVAM.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM. Dit kan via het volgende mailadres: ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of op het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Terug naar boven