Een goed begin is half werk

OpvoedingswinkelDe school is terug gestart. Dat zorgt voor meer rust en structuur  bij vele gezinnen! Of toch niet?

De start van een nieuw schooljaar brengt ook weer extra uitdagingen met zich mee. Een van die uitdagingen kan het huiswerk van de kinderen zijn. Huiswerk maken zorgt wel eens voor spanningen. Soms wordt studeren zelfs een ware strijd.

In elk gezin verloopt het huiswerkmoment wel eens moeilijk. Huiswerk maken is daarbij ook niet voor elk kind even gemakkelijk. Vaak is het nodig dat je als ouder hen mee helpt om het huiswerk tot een goed einde te brengen. Hieronder hebben we enkele tips opgesomd die misschien een handje kunnen helpen:

  • Kies voor een rustige werkplek met een leeg werkblad om het huiswerk te maken. Schakel gsm, computer, televisie zo veel mogelijk uit tijdens het huiswerk. Er kan nooit te weinig afleiding zijn!
  • Kies er voor om het huiswerk steeds op een vast moment te maken. Een moment waarvan jij als ouder denkt dat het een goed tijdstip is voor jouw kind. Dit hoeft niet perse onmiddellijk na schooltijd te zijn. Een beetje ontspanning alvorens te beginnen aan het huiswerk kan soms deugd doen.
  • Motiveer je kinderen om hun huiswerk tijdig te maken. Verzin leuke beloningen die gemakkelijk toe te passen zijn zoals bijvoorbeeld 's avonds een film mogen kijken met popcorn, een half uurtje gaan wandelen, een spelletje spelen met papa,…
  • Laat steeds voldoende ruimte voor vrije tijd en ontspanning voor je kind. Wanneer je vreest dat je kind erg veel tijd nodig heeft om zijn huiswerk klaar te krijgen, bespreek dit dan met de leerkracht.
  • Geeft niet zomaar extra taakjes of oefeningen aan je kind. Bespreek dit altijd heel goed met de school en tracht goed in te schatten wat je kind aankan.
  • Wijs kinderen niet altijd op hun fouten die ze maken. Fouten maken mag, ook tijdens het huiswerk.
  • Stimuleer zelfstandigheid bij je kind. Probeer je eigen betrokkenheid stapje per stapje af te bouwen.
  • Vraag tieners naar hun mening. Vraag hen wat hun kan helpen om beter te studeren.
  • Probeer vooral van het huiswerk iets leuks en luchtigs te maken en tracht zo rustig mogelijk te blijven ook wanneer het eens een keertje niet goed lukt. Dit overkomt ons namelijk allemaal wel eens.

De opvoedingswinkel wenst alvast alle kinderen en ouders een deugddoend schooljaar en een ontspannen huiswerktijd toe.