Sport - subsidies

Sportverenigingen kunnen subsidies bekomen indien zij erkend zijn door de gemeente. Alle erkende sportverenigingen kunnen een algemene subsidie aanvragen. Erkende sportverenigingen met jeugdwerking kunnen ook een toelage bekomen via subsidies Jeugdsportwerking en voor de vorming en opleiding van jeugdtrainers via de subsidie jeugdkadervorming.

De subsidiereglementen en aanvraagformulieren kan je downloaden rechts op de pagina.