Algemeen directeur

De algemeen directeur, Robert Verheyen, staat in voor de algemene leiding en coördinatie van de gemeentelijke en OCMW-diensten, is hoofd van het gemeentepersoneel en bereidt de college -en gemeenteraadsdossiers voor.

 

Contact

  • Secretariaat
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 73
  • E