Samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013

De samenwerkingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst afgesloten tussen een gemeente of provincie en de Vlaamse overheid ter ondersteuning van het gemeentelijk milieubeleid. In ruil voor het uitvoeren van een aantal taken krijgt de gemeente financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid. De gemeente kan zelf kiezen op welk ambitieniveau ze wenst in te schrijven: het basis- of het onderscheidingsniveau. Hiernaast bestaat de mogelijkheid een aantal milieu- of natuurgerelateerde projecten uit te voeren.

De gemeente Hechtel-Ekselt tekent elk jaar in op zowel het basis -als onderscheidingsniveau.

Om te voldoen aan deze overeenkomst is de gemeente verplicht acties uit te voeren rond 10 thema's: instrumentarium (= organisatie van de milieudienst en het milieubeleid), afval, milieuverantwoord productgebruik, water, hinder, energie, mobiliteit, natuur, bodem en duurzame ontwikkeling.

Meer informatie over de Samenwerkingsoverneenkomst: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie