Huisvuil

Huisvuil is huishoudelijk afval dat niet recycleerbaar is, waarmee u niet op het recyclagepark terecht kan of dat niet selectief ingezameld wordt.

Voorwaarden

Horen o.a. WEL bij restafval:

 • Vuil of vet papier en vuile vodden
 • Kapotte kledij
 • Aluminiumfolie
 • Mossel- en oesterschelpen
 • Kattenbakkorrels
 • Luiers
 • Plastieken voorwerpen (behalve flessen en flacons) zoals potjes, vlootjes, zakjes, folies, emmers ...

Horen NIET bij restafval:

 • Alles wat apart wordt ingezameld en dat gerecycleerd kan worden (pmd, gft, kga, herbruikbaar materiaal,papier/karton, glas), videobanden, bestrijdingsmiddelen
 • Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers.

De kleur van de huisvuilzakken is bordeaux. Er zijn 2 groottes, nl. 44 liter en 22 liter.

De meest gebruikte zak is die van 44 liter. De zakken van 22 liter kun je best gebruiken als je maar weinig restafval hebt of als je zwaarder materiaal wilt meegeven. Dit is ook beter voor de ophalers om te tillen.

Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers.

Terug naar boven

Procedure

Het huisvuil wordt om de 2 weken huis aan huis ingezameld. 
Raadpleeg de afvalkalender voor de juiste ophaaldag.

 • Bind de huisvuilzak toe en laat een handgreep van ongeveer 10 cm.
 • Zet de zak vóór 6 uur 's morgens of de avond voordien op een goed zichtbare plaats buiten.

Terug naar boven

Bedrag

Elk gezin dat in Hechtel-Eksel gedomicilieerd is op 1 januari 2014, heeft recht op een tegoed aan huisvuilzakken.

Vanaf 2014 gebeurt de toekenning van de tegoedzakken als volgt:

 • Gezin van 1 persoon: 3 rollen zakken met 10 zakken van 22 l
 • Gezin van 2 personen: 1 rol met 10 zakken van 44 l en 2 rollen met 10 zakken van 22 l
 • Gezin van 3 personen: 2 rollen met 10 zakken van 44 l en 1 rol met 10 zakken van 22 l
 • Gezin van 4 personen of meer: 3 rollen met 10 zakken van 44 l

Vanaf 10 februari 2014 kunt u uw tegoed huisvuilzakken voor 2014 afhalen. U kunt hiervoor terecht in het gemeentehuis (Don Boscostraat 5) tijdens de openingsuren. Vergeet uw gemeentekaart of elektronische identiteitskaart niet wanneer u de tegoedzakken afhaalt.

Heb je meer restafvalzakken nodig, dan betaal je volgende retributie:

 • 1 rol van 10 restafvalzakken van 44liter/stuk: €12,5/rol
 • 1 rol van 10 restafvalzakken van 22liter/stuk: €6,25/rol

Uw tegoed huisvuilzakken kun je afhalen aan de balie van het gemeentehuis. Hier kun je ook nieuwe zakken aankopen.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Vanaf het dienstjaar 2014 zullen, jaarlijks, aan gezinnen woonachtig te Hechtel-Eksel navolgende sociale correcties onder de vorm van bijkomende tegoedzakken toegepast worden: 

 1. bij geboorte en adoptie van een kind < 3 jaar: 1 rol grote zakken in het geboorte/adoptiejaar.De betreffende gezinnen ontvangen een schrijven van de gemeente. Met dit schrijven kan het bijkomend tegoed afgehaald worden.
 2. gezinnen met kinderen < 3 jaar: 1 rol grote zakken per kind jonger dan 3 jaar, op 1 januari van dat jaar
 3. inwoners met urinaire en fecaele incontinentie: 3 rollen grote zakken per persoon op voorlegging van een recent medisch attest
 4. erkende jeugdverenigingen: 1 rol grote PMD-zakken van 120 l.
 5. zelfstandige onthaalhouders, kindercreches en onthaalouders van de dienst opvanggezinnen allen erkend door Kind en Gezin: 1 rol grote huisvuilzakken per 8 kinderen, op 1 januari van dat jaar. Je brengt het erkenningsbewijs van Kind en Gezin én aantal kinderen per 1 januari van dat jaar mee.

Het bijkomend tegoed kan afgehaald worden aan het onthaal van het gemeentehuis. Indien gewenst kan het tegoed voor urinaire en fecaele incontinentie ook afgehaald worden aan het onthaal van het OCMW.

Terug naar boven