Voorschotten op uitkeringen

Heb je recht op een bepaalde uitkering, maar duurt de dossierafhandeling bij de bevoegde dienst te lang? Dan verleent het OCMW voorschotten op uitkeringen zoals: werkloosheidsuitkering, ziektevergoeding, kinderbijslag, tegemoetkoming aan personen met een handicap, rustpensioen, overlevingspensioen, inkomensgarantie voor ouderen,.. enzovoort.

Na de aanvraag onderzoekt de maatschappelijk werker je sociale en financiële situatie. De behandeling van de aanvraag is dezelfde als deze voor de andere vormen van financiële hulpverlening. Het voorschot wordt uiteraard teruggevorderd van zodra je dossier bij de bevoegde dienst in orde is.

Contact

  • Sociale dienst Hechtel
  • Don Boscostraat 8
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 12 12
  • E