Leefloon

Het leefloon is een minimuminkomen dat je kan aanvragen indien je op geen enkel ander inkomen recht hebt of slechts een klein inkomen hebt dat onder dit minimum valt. Om in aanmerking te komen voor het leefloon moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bovendien worden er voorwaarden opgelegd voor volgende dingen: nationaliteit, leeftijd, verblijfplaats, inkomsten, werkbereidheid, onderhoudsplicht, eigendommen, spaarcenten en mogelijk recht op andere uitkeringen. Dit wordt nagekeken door een maatschappelijk werker tijdens een sociaal onderzoek.

Indien je niet aan alle vereiste voorwaarden voldoet, maar je wel in een vergelijkbare situatie zit, kan je het equivalente leefloon aanvragen. Je  moet een gebruikelijke en effectieve verblijfplaats hebben op Belgisch grondgebied en beschikken over een verblijfsvergunning.

 

 

Contact

  • Sociale dienst Hechtel
  • Don Boscostraat 8
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 12 12
  • E

Externe links