Milieubeleidsplan

Een milieubeleidsplan wordt opgesteld met het oog op de bescherming en het beheer van het milieu op het grondgebied van de gemeente. Het heeft tot doel samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen inzake milieu.

Het bestaande milieubeleidsplan 2005-2009 werd geactualiseerd en de planperiode werd verlengd tot de gemeenteraad een nieuw milieubeleidsplan vaststelt (vermoedelijk 2013).

In het milieubeleidsplan worden volgende thema's behandeld: instrumentarium, vaste stoffen, water, natuurlijke entiteiten, hinder, mobiliteit, energie, gebiedsgerichte benadering en doelgroepenbeleid.

Een milieubeleidsplan wordt opgemaakt voor een periode van vijf jaar en bevat een actieplan. De opvolging en uitvoering gebeurt door middel van het milieujaarprogramma.

 

 

Contact

  • Milieu
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 58
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00