Archief

In het archief worden alle gemeentelijke stukken geklasseerd en bewaard. Het raadplegen van deze documenten kan, na een schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en schepenen. Sonja zoekt dan de gevraagde documenten bijeen

 

Wat?

Het archief is de bewaarplaats van alle gemeentelijke administratieve dossiers, die volgens een wettelijk opgelegde termijn moeten bewaard blijven : bevolkingsgegevens, personeelsdossiers, de gemeentelijke boekhouding, bouwdossiers, inventaris van gebouwen en werken aan gebouwen, jaarverslagen,…
Kortom, alles wat belangrijk is voor het beheer en bestuur van onze gemeente. De archiefdienst ondersteunt de gemeentelijke diensten.

 

Elke burger heeft het recht op inzage van documenten. Sommige documenten zijn niet raadpleegbaar vanwege wettelijke beperkingen op de openbaarheid. Zo zijn documenten die persoonlijke gegevens bevatten pas openbaar na 100 jaar.

 

Hoe aanvragen?

Als bezoeker heb je geen toegang tot het archief. Het aanvragen tot het raadplegen van archiefstukken kan, na een schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en schepenen. In uw brief vermeld u welke stukken of documenten u wil raadplegen en met welk doel. U ontvangt daarna een schriftelijke goedkeuring van het schepencollege.
Een aanvraag tot inzage moet op voorhand gemaakt worden met onze archivaris, Sonja Peeters. Zij zoekt alle gevraagde stukken op en legt ze klaar op het moment van de afspraak. Alle archiefstukken zijn gratis in te zien, maar er wordt niets uitgeleend.

 

Fotokopieën

Fotokopieën zijn verkrijgbaar. Het zelf maken van fotokopieën is niet toegestaan. De archivaris zal ze voor u maken. Oude ingebonden stukken, of stukken in slechte materiële staat worden niet gefotokopieerd.

 

Stamboomonderzoek

Ben je op zoek naar je familiegeschiedenis of vraag je je af wie je grootouders waren? De gemeentelijke archiefdienst biedt je een aantal hulpmiddelen aan om die personen terug te vinden, zoals bevolkingsregisters of registers van de burgerlijke stand.

 

Raadplegen van de registers is gratis. Voor raadpleging van registers jonger dan 100 jaar heb je de toestemming nodig van de rechtbank van eerste aanleg. Met deze toestemming kan je je aanmelden aan de dienst burgerlijke stand. Bij elk bezoek wordt gevraagd het aanwezigheidsregister in te vullen met naam, datum, handtekening, beginuur en einduur. Je moet je dus telkens aanmelden en afmelden.
Raadplegingen kunnen enkel tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

 

Contact

  • Onthaal
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 40 37
  • E