Openbaarheid van Bestuur

Openbaarheid van bestuur betekent dat u een recht hebt om documenten in te kijken, te kopiëren of uitleg te vragen, behalve in uitzonderlijke gevallen. Zo is het onder meer wettelijk verboden om persoonsgegevens van anderen in te kijken.

Aanvragen tot inzage, uitleg of een kopie in het kader van openbaarheid van bestuur dienen schriftelijk te gebeuren. Als u dit formulier volledig invult, hebt u een geldige aanvraag gedaan. Het retributiereglement kan u hier nalezen

De openbaarheid van bestuur volgt onder andere bestuursdecreet van 7 december 2018. Meer info vindt u op www.vlaanderen.be/openbaarheid of bij de communicatieambtenaar Sofie Vrijsen, 011/73 01 57.

Contact

  • Communicatie
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 57
  • F011 73 01 54
  • E