Verwarmingstoelage

Door de stijgende maximumprijs van huisbrandolie lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Daarom kan je een tussenkomst krijgen in de betaling van de verwarmingsfactuur, de zogenaamde 'stookoliepremie'.

Voorwaarden

Om recht te hebben op een verwarmingstoelage dien je tegelijkertijd te voldoen aan volgende voorwaarden:

1. Voorwaarden met betrekking tot het inkomen:

  • Categorie 1: Jij of een lid van je gezin heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  • Categorie 2: Uw huishouden beschikt over een jaarlijks bruto-inkomen dat het bedrag van 18 363,39 euro, verhoogd met 3 399,56 euro per persoon ten laste, niet overschrijdt.
  • Categorie 3: U geniet schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling en u kan de verwarmingsfactuur niet betalen.

2. Voorwaarden met betrekking tot de aard van de verwarming:

Je verwarmt je woning met één van de volgende brandstoffen:

  • Huisbrandolie in bulk
  • Huisbrandolie aan de pomp
  • Verwarmingspetroleum
  • Bulkpropaangas

Terug naar boven

Procedure

De aanvraag moet gebeuren binnen 60 dagen na levering op het spreekuur van de verwarmingstoelage.

Sociaal Huis Hechtel: maandag 13u-16u

Terug naar boven

Wat meebrengen

Categorie 1 en 2:

  • Identiteitskaart
  • Factuur bij levering

Categorie 3:

  • Identiteitskaart
  • De beslissing van de toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.
  • Factuur bij levering

Idien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of aan de beheerder van het gebouw, een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waar de factuur betrekking op heeft.

Terug naar boven

Bedrag

Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de aard van de brandstof en de gefactureerde prijs per liter. Dit bedrag kan schommelen tussen 0,14 euro en 0,20 euro per liter, met een maximumbedrag van 210 euro. De verwarmingstoelage is steeds begrensd voor maximum 1500 liter en het totaalbedrag van 210 euro per jaar en per huishouden dat in dezelfde woonst verblijft.

Terug naar boven

Contact

  • Verwarmingstoelage Hechtel
  • Don Boscostraat 8
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 12 12
  • F011 89 12 13
  • E

Externe links