Spreekuren verwarmingstoelage

Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt steun aan iedereen die zijn verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen.

Enkel voor verwarming met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas kan je rekenen op een tussenkomst. Aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas en butaangas in gasflessen komen niet in aanmerking.

Sociaal Huis Hechtel (Don Boscostraat 8)

Maandag: 13u-16u

Bent u minder mobiel? Dan kan u altijd een huisbezoek aanvragen via het onthaal: 011/89 12 12.

Er is geen spreekuur op maandag 11 november 2019.

Contact

  • Verwarmingstoelage Hechtel
  • Don Boscostraat 8
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 12 12
  • F011 89 12 13
  • E

Externe links