mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan van de gemeente Hechtel-Eksel bestaat uit drie delen:

 1. Een verkenningsnota
 2. Een uitwerkingsnota
 3. Een beleidsplan.

Je kunt het beleidsplan met bijhorende kaarten hier downloaden.

 

Het beleidsplan 'Verbreden-Verdiepen mobiliteitsplan Hechtel-Eksel' omvat het mobiliteitsplan Hechtel-Eksel (beleidsplan d.d. 22/10/2002) aangevuld met de door de sneltoets d.d. 19/10/2007 te verbreden en te verdiepen thema's. Dit document vervangt het huidige mobiliteitsplan Hechtel-Eksel (beleidsplan d.d. 22/10/2002). De verkenningsnota werd conform verklaard door de PAC op 26 mei 2009. In de uitwerkingsnota, conform verklaard door de PAC op 23/03/2010, werden de noodzakelijke onderzoeken verricht, waaraan een aanzet tot maatregelen werd gekoppeld.

Deze liggen aan de basis van dit bijgestuurd beleidsplan dat door de PAC van 25 januari 2011 conform verklaard werd.

De verbredings- en verdiepingsthema's welke naar voor geschoven worden zijn:

 • Ruimtelijk project met grote impact op mobiliteit: gemeentegrensoverschrijdend project Bosland (verbreden)
 • Wegencategorisering: categorisering (lokale) wegen (verdiepen)
 • Langzame netwerken: ontwikkeling netwerk trage wegen (verbreden)
 • Openbaar vervoer:
  • Opstellen nieuw openbaar vervoerplan (verdiepen)
  • Invoeren basismobiliteit (verbreden)
 • Zwaar vervoer
  • Inperken belasting doorgaand vrachtverkeer (verdiepen
  • Maatregelen parkeerproblematiek vrachtwagens in woongebieden (verdiepen)
 • Handhaving: implementatie snelheidsplan (verdiepen)

 

 

 

Contact

 • Mobiliteit
 • Don Boscostraat 5
 • 3940 Hechtel-Eksel
 • T011 73 01 76
 • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00