snelheidskaart

Het leven van alle weggebruikers in Hechtel-Eksel is heel wat veiliger en eenvoudiger geworden.  Hechtel-Eksel is de eerste gemeente in Limburg, die al haar straten indeelt in snelheidszones: in heel de gemeente gelden nu nog drie snelheidsregimes en verdwijnt bijna de helft van de snelheidsborden. Dat is het gevolg van de invoering van snelheidszones: voortaan mag je in Hechtel-Eksel enkel nog 30, 50 of 70 km/u rijden.

Bij de indeling van het hele grondgebied in snelheidszones en de bepaling van de maximumsnelheden hield het gemeentebestuur rekening met de functie van de wegen, de afbakening en de aard van verblijfsgebieden en plaatselijke ruimtelijke omstandigheden:

  • 30 km/u in schoolomgevingen;
  • 50 km/u in verblijfsgebieden;
  • 70 km/u in buitengebieden. Hier zijn twee uitzonderingen die al bestaan: op een deel van de Kamperbaan en de Eindhovensebaan mag 90 km worden gereden. Op de N74 blijft de snelheid natuurlijk 120 km.
  • Bekijk de kaart met alle snelheidszones

De drie zonale snelheden worden aangeduid met opvallende verkeersborden: een groot wit en rechthoekig verkeersbord met bovenaan de vermelding 'zone' en eronder de geldige snelheidsbeperking.

De zonale verkeersborden staan enkel aan het begin en het einde van een snelheidszone. Deze borden moeten in tegenstelling tot gewone snelheidsborden niet herhaald worden aan elke kruispunt. Hierdoor zal bijna de helft van de gewone verkeersborden verdwijnen.

Met de invoering van de snelheidszones wil het gemeenbestuur de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in de gemeente verhogen. Snelheid is immers één van de grote risicofactoren in het verkeer, dit blijkt ook uit de resultaten van de ongevallenanalyse van de lokale politie.