schoolbereikbaarheidskaarten

Wat is het Octopusplan?

Het Octopusplan helpt scholen en gemeenten bij het nastreven van verkeersveilige en verkeersvriendelijke schoolroutes. Het biedt daarbij hulpmiddelen en oplossingen aan in de vorm van educatief materiaal, een interactieve website en procesondersteuning.

Aan de slag met het octopusplan

Achter het octopussymbool schuilt ook een octopusplan. Het octopusplan brengt scholen, gemeenten en ouders samen rond verkeerseducatie en verkeersveiligheid in en rond de school. Dat gebeurt via de website www.octopusplan.be.

Gegevens delen

De scholen kunnen op de site al hun gegevens over schoolroutes, gevaarlijke punten, acties, … ingeven. Die informatie wordt via de website doorgegeven aan het gemeentebestuur en de politie, zodat zij het mee kunnen opnemen in hun beleid en samen met de school oplossingen kunnen uitwerken. Een deel van de informatie is zichtbaar voor ouders zodat ook zij over de nodige informatie kunnen beschikken en kunnen bijdragen aan de initiatieven die de school neemt om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Nieuw vanaf september

Vanaf september 2009 biedt de website voor een aantal geregistreerde scholen digitale schoolbereikbaarheidskaarten aan. Op die kaarten kunnen kinderen en ouders zien hoe ze op de meest veilige manier van thuis naar de school wandelen of fietsen. De kaarten zijn uiteraard ook beschikbaar in gedrukte vorm. Vanaf september zal ook informatie over fiets-, voet- en carpoolen raadpleegbaar zijn op www.octopusplan.be.

Meld je aan op www.octopusplan.be!

Hebt u schoolgaande kinderen? Registreer u op www.octopusplan.be. Zo kunt u volgen welke maatregelen de school van uw kind(eren) neemt rond verkeersveiligheid. Voorwaarde is wel dat uw school is aangesloten. Is dat nog niet gebeurd? Stimuleer uw school dan om mee te doen.

Lees ook de artikels 'De octopuspaal', 'De octopusroute' en 'De octopus brengt kinderen veilig naar school'

Schoolbereikbaarheidskaarten

 

Contact

  • Mobiliteit
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 76
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00