Limburgse diersoorten

Limburg staat bekend om haar 'groene' imago. Niet onterecht. Meer dan 40% van de oppervlakte natuur in Vlaanderen en 90% van de Vlaamse soorten komt immers nog in Limburg voor. Wat je misschien niet wist, is dat heel wat zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten dit groene Limburg als hun thuishaven kozen ... hopende om van hieruit te kunnen groeien.

Om deze zeldzame en bedreigde soorten nieuwe kansen te geven nam het provinciebestuur van Limburg in samenwerking met de Limburgse regionale landschappen (Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen) het initiatief om te starten met een uniek voorbeeldproject voor Europa: het project "Limburgse soorten". Eén van de doelstellingen van het project Limburgse soorten is dat gemeentebesturen een zeldzame of bedreigde Limburgse soort 'adopteren' en om er zorg voor te dragen, ... een soort van foster-parents-plan voor onze planten en dieren, zeg maar. Uiteindelijk adopteerden alle 44 Limburgse gemeente een Limburgse soort.

Elke Limburgse gemeente heeft dus een bijzondere inwoner en in onze gemeente is dat de nachtzwaluw.

De talrijke droge en zandige landduinen en open plekken heide in de uitgestrekte bossen in de gemeente zijn de ideale leefomgeving van deze soort. Hechtel-Eksel herbergt dan ook een van de grootste populaties nachtzwaluw. Nachtzwaluwen hun nachtelijke levenswijze, hun gekke uiterlijk en de vreemde snorrende 'zang' hebben er toe bijgedragen dat vroeger heel wat verhalen en legendes de ronde deden over deze soort. Zo werden nachtzwaluwen ervan verdacht 's nachts melk te stelen van geiten en schapen op de heide, wat hen de bijnaam 'geitenmelker' opleverde. In werkelijkheid bestaat het lievelingsvoedsel van deze vogels uit grote vliegende nachtinsecten die ze tijdens een dolle vlucht proberen te verschalken.

Meer info: www.rllk.be , www.tracingnature.com, http://www.rlkm.be/

 

Contact

  • Milieu
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 58
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 13u30 tot 17u00