College van Burgemeester en Schepenen

Het college is samengesteld uit de burgemeester en zes schepenen. Het voert de beslissingen van de gemeenteraad uit.
Het college vergadert in besloten vergadering, wekelijks op vrijdagvoormiddag.