Noodplanning

Elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het maatschappelijk leven veroorzaakt of veroorzaken kan en waarbij de coördinatie van de diverse hulpdiensten is vereist om de dreiging weg te nemen of om de schadelijke gevolgen te beperken is een noodsituatie.

In België worden de operaties ter bestrijding van branden, ontploffingen en allerlei ongevallen over het algemeen in eerste instantie op gemeentelijk vlak georganiseerd. In bepaalde omstandigheden kunnen andere overheden en diensten in actie treden.
Het koninklijk besluit van 16 februari 2006 over de nood- en interventieplannen legt aan de gemeenten op een 'algemeen nood- en interventieplan' (ANIP) op te stellen. Om een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken tijdens een noodsituatie worden noodplannen opgesteld op niveau van de burgemeester, van de gouverneur en de minister.

Een gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP) is een beleidsinstrument dat bedoeld is om een snelle inzet van beschikbare hulpverleningsmiddelen mogelijk te maken en een optimale coördinatie van die middelen te realiseren. De noodplannen worden opgesteld om te zorgen voor de bescherming van de bevolking en het leefmilieu.

De bepalingen van het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) kunnen worden aangevuld met bijzondere luiken, die in bijzondere nood- en interventieplannen staan (BNIP), naargelang de aard van de noodsituaties en risico's die men ontmoet. Bepaalde risico's vereisen dat rekening wordt gehouden met het specifiek karakter ervan, om er zich zo goed mogelijk op voor te bereiden. In onze gemeente hebben wij zo'n bijzonder noodplan voor de jaarlijkse International Sanicole Airshow.

Het ANIP van de gemeente wordt uitgewerkt binnen de gemeentelijke veiligheidscel. De redactie ligt in handen van de ambtenaar noodplanning. Het ANIP beslaat de preventieve handelingen inzake noodplanning van de stad en geeft weer hoe dient gehandeld te worden bij een ramp.
Er bestaan 3 fases in een noodplan:

De gemeentelijke fase

De gemeentelijke fase heeft betrekking op de interventie van de lokale hulpdiensten voor een gebeurtenis waarvan de gevolgen beperkt blijven tot het grondgebied van de gemeente. De operationele en de beleidscoördinatie worden verzekerd door de burgemeester. Deze fase wordt afgekondigd door de burgemeester of zijn afgevaardigde. Hij brengt daarvan de gouverneur op de hoogte.
De provinciale fase

 De provinciale fase heeft betrekking op de interventie van de verschillende hulpdiensten wanneer

 •  de omvang van de noodsituatie een beheer ervan door de gouverneur vereist;
 •  de directe gevolgen van de noodsituatie het grondgebied van de gemeente overschrijden.

De operationele en de beleidscoördinatie worden verzekerd door de gouverneur.

Deze fase wordt afgekondigd door de gouverneur of zijn afgevaardigde. Hij brengt daarvan de Minister van Binnenlandse Zaken op de hoogte.
De federale fase 

De federale fase kan onder andere afgekondigd worden indien de gebeurtenissen zich uitstrekken over het grondgebied van meer dan één provincie of de aan te wenden middelen deze waarover de gouverneur beschikt overschrijden; De beleidscoördinatie worden verzekerd door de Minister van Binnenlandse Zaken. Deze fase wordt afgekondigd door de Minister van Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde.

Wat doet de Dienst noodplanning en hulpverlening?

De hoofdtaak van de dienst noodplanning is het ondersteunen van de taken en de opdrachten van de veiligheidscel:

 • de redactie en actualisering van het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) en de bijzondere nood- en interventieplannen (BNIP), en de bestemmelingen ervan op de hoogte brengen;     
 • het opstellen en uitvoeren van een oefenbeleid;
 • het evalueren van noodsituaties en oefeningen;
 • het opmaken van een risico-inventaris en -analyse;
 • het organiseren van voorafgaande informatie over noodplanning.

Contact

 • Veiligheid en Preventie
 • Don Boscostraat 5
 • 3940 Hechtel-Eksel
 • T011 73 01 78
 • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00