Verkavelen

Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden is nodig voor het verkavelen van een stuk grond voor woningbouw of voor het opstellen van constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.

Om te verkavelen met het oog op particuliere woningbouw moet de grond volgens het gewestplan gelegen zijn in een woongebied of een hiermee vergelijkbaar gebied (bv. woongebied met landelijk karakter, woonpark).

Bestaande verkavelingen kunnen ook worden bijgesteld. Hiervoor is ook een vergunning nodig.

Op de dienst Bouwen en Wonen kom je hierover meer te weten. Informeer zeker op voorhand, zodat de mogelijkheden en eventuele knelpunten tijdig kunnen worden gesignaleerd.

Met kleine vragen helpen wij je in de mate van het mogelijk graag verder via telefoon, via email of aan het loket.

Voor het bespreken van grotere projecten, kan je best op voorhand een afspraak maken, zodat de nodige informatie kan worden verzameld.

Een omgevingsvergunning voor verkavelen van gronden aanvragen

Bijstelling van een omgevingsvergunning voor verkavelen

 

Contact

  • Bouwen en wonen
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 53
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00